24/09/2018

Loomingus 2018/9 ilmus tõlge Valters Nollendorfsi "Rõngu eleegiast", mis käib koos Aija Sakova reisikirjaga Riias Ivar Ivaski mälestusõhtul käimisest.


No comments:

Post a Comment