25/02/2022

Mihhail Trunin "Mõjus inimlik dokument"

 Tõlkisin Sirpi Mihhail Trunini arvustuse Juri Lotmani pere sõjaaegse kirjavahetuse publikatsioonile "Лотманы. Семейная переписка 1940–1946".

No comments:

Post a Comment