29/05/2014

Seminarisari "Kriitiline olukord"

2013. aasta sügisest 2014. aasta kevadeni korraldas Eesti Kirjanike Liit kriitikateemaliste seminaride sarja "Kriitiline olukord". Toimkonnas olid Maarja Kangro, Jan Kaus, Piret Viires ja mina. Kokku toimus neli üritust, oli plaan seda ka jätkata, aga siis sai tegijail ilmselt võhm otsa ja oli ka üha raskem leida kriitikuid, kes oleks nõus avalikult oma kriitikutegevusest kõnelema (nt jäi tegemata üks seminar, kuhu oleks kutsunud kriitikud, kes on omal ajal olnud aktiivsed ja olulised, kuid nüüdseks sellest loobunud, nagu nt Joel Sang, Udo Uibo, Mihkel Mutt jne).

Esimene seminar toimus 31. oktoobril 2013 ja oli sissejuhatav vestlus kriitika olukorrast ja võimalustest. Vestlejateks olid Tiit Hennoste, Johanna Ross ja Mart Velsker. See seminar oli väga huvitav ja tuumakas, paraku on selle salvestus ilmselt kaotsi läinud (seda salvestati Sirbi jaoks, et teha ülevaade, kuid kohe varsti järgnes too Sirbi ülevõtmise avantüür ja ilmselt sellesse segadusse tolle salvestise jäljed kaovadki).

Teine seminar toimus 6. detsembril, teemaks kriitikuks saamine, noored kriitikud ja kriitiku noorus. Vestlesid Carolina Pihelgas, Berk Vaher ja Rein Veidemann, modereeris Maarja Kangro. Selle ürituse salvestist on võimalik kuulata:Kolmas seminar toimus 24. märtsil 2014, teemaks eri kunstivaldkondade kriitika erinevused ja ühisjooned. Vestlesid Virge Joamets, Alvar Loog ja Rebeka Põldsam, modereeris Aare Pilv, kuid vestlus läks elavamaks ja laiemasse ringi, sõna võtavad veel Jaanus Adamson, Märt-Matis Lill, Ave Mattheus, Indrek Mesikepp, Juhan Raud ja veel mõned, kelle nimesid tagantjärele ei oska kindlaks teha. Seda võib kuulata siit:Neljas vestlus toimus kirjandusfestivali HeadRead raames 29. mail, teemaks "Kas kriitikul on vaja maailmavaadet?", esinesid Hasso Krull ja Mihkel Kunnus, modereeris Aare Pilv. Sellest on olemas lausa videosalvestis:


No comments:

Post a Comment