15/09/2013

Rudolf Sirge ajalooromaanidest

Keele ja Kirjanduse ajalooromaani erinumbris ilmus mu artikkel Rudolf Sirge ajalooromaanidest. riputan üles teksti, milles mõni pisiasi on võrreldes lõppversiooniga teisiti, nii et kui keegi soovib tsiteerida, tehku seda igaks juhuks ajakirja järgi. tekstile saab ligi siit.

lisan siia igaks juhuks ühe Rancière'i mõisteid selgitava joonealuse, mille toimetamise käigus lisamiseks pakkusin, aga mis siiski enam sisse ei mahtunud.


Rancière'i inglise tõlkija Gabriel Rockhill on Rancière'i mõistete glossaariumis defineerinud tajutava (ümber)jaotamist järgneval viisil: "le partage du sensible viitab implitsiitsele seadusele, mis juhib tajutavat korda, mille järgi jagunevad ühises maailmas osalemise vormid ja kohad, ning mis kehtestab selleks esmalt tajumise viisid, millesse nood vormid ja kohad on sisse kirjutatud. Tajutava jaotamine loob seega endastmõistetavate tajufaktide süsteemi, mis põhineb paika pandud horisontidel ja modaalsustel, mis piiritlevad nii selle, mis on nähtav ja kuuldav, kui ka selle, mida võib öelda, mõelda või teha. Rangelt võttes viitab 'jaotamine' seega nii inklusiooni kui eksklusiooni vormidele. 'Tajutav' [...] viitab aisthetōn'ile ehk meelte poolt aistitavale." Dissensus on "poliitiline protsess, mis osutab vastupanu juriidilisele menetlusele ning loob tajutavas korras lõhe, astudes tajumise, mõtlemise ja tegutsemise kehtivale raamistikule vastu 'lubamatu' [inadmissible], st poliitilise subjekti kaudu." Rancière eristab poliitika kaht tähendust, police ja politique: esimene on "teatav tajutava jaotus, mis ennetab poliitika [politique] esiletulekut", teine aga "seisneb subjektivisatsiooniaktides, mis eraldavad ühiskonda iseendast, kujundades poleemiliselt ümber tajutava jaotust." (Ranciére 2004: 85, 89, 90; minu tõlge - AP).

No comments:

Post a Comment