02/04/2018

Elva Gümnaasiumi tõlkevõistlus. Andrei Ivanovi "Öö Saint-Cloud's"

Veebruari lõpus toimus Elva Gümnaasiumis 6. vabariiklik tõlkevõistlus (loe põhjalikumalt korraldaja Lea Toominga kajastust ja võitjate nimesid siit). Vene keelest oli tõlkimiseks lõik Andrei Ivanovi seni veel eesti keeles ilmumata teosest "Öö Saint-Cloud's". Lisaks igale tööle antud vastukajale (töid oli kokku 12) tegin ka koondkommentaari, mille siia üles panen. Ehk annab see tõlkimishuvilistele pisut mõtteainet.

*


Siin on üks võimalik tõlge (NB! see pole ainuõige!) koos võistlustöödes ette tulnud paralleelsete võimalustega ja sagedasemate eksimustega.
Kaks asja, mida vene keelest tõlkides tuleks alati meeles pidada: 1) vene keeles on üks minevikuaeg, eesti keeles kolm (liht-, täis- ja enneminevik), kerge on tõlkida kõik lihtminevikuks, aga loomulikkuse huvides tuleb alati kaaluda, milline aeg valida; 2) vene ja eesti lausel on erinev sõnajärg, alati tuleb kaaluda, milline sõnajärg kõlaks eesti keeles kõige loomulikumalt.


Встретил Пашку. Не удержался, сообщил:
– Я ушел с работы.
– Сам?
– Да, не выдержал, взял и ушел.
– Понятно, – сказал он. – То есть, ты уже нашел что-то другое, да? На другое
место ушел, я правильно понимаю?
– И да и нет, ничего лучше не нашел, просто бросил и все. Сходил тут на ин-
тервью... Просто для очистки совести. Там та же муть, поддержка клиентов.

Sain Paškaga kokku. Ei pidanud vastu võib ka: ei kannatanud ära, ei suutnud end pidada, teatasin:
„Ma tulin töölt ära.” pakuti ka: läksin töölt ära, lahkusin. Vene õigekirjas märgib otsekõnet mõttekriips otsekõne ees, eesti õigekirjas pannakse otsekõne jutumärkidesse!
„Ise?”
„Jah, ei kannatanud välja, võtsin kätte ja tulin ära.”
„Selge,” ütles ta. „See tähendab, sa oled juba midagi muud leidnud,eks? Läksid teisele kohale, saan ma õigesti aru?”
„Jah ja ei; ei leidnud midagi paremat, lihtsalt loobusin ja kõik. Käisin siin ühel töövestlusel või: intervjuul... Lihtsalt et südametunnistus oleks puhas. Seal seesama soga teisi variante: löga, pask, jama, prügimägi, klienditugi siin pakuti klienditeenindus (mis veel ehk sobibki), klientide toetamine jms; tegu on terminiga, millel on eesti keeles kindel vaste.”

– Ясно, – сказал он. – Я тоже думал, еще каких-то пять лет назад, что мог бы
так взять и бросить все, уйти куда-нибудь еще, а теперь лучше в позу не вста-
вать, потому что пять лет назад были всякие радиостанции или газеты, куда
можно было перепрыгнуть, пусть на те же деньги, а теперь – ничего, ни-че-
го! Вообще! Ну, я себя имею в виду: для меня – ничего... Тебя-то с языками
куда угодно возьмут...
– Да не куда угодно, а в ту же клоаку! Только я больше не полезу.
– А что будешь делать?
– Пока не знаю, самое главное – прервать эту цепочку, уже натерло лодыж-
ку! За последние три года я сменил пять мест, и все – call-центры, один друго-
го краше. Ничего не хочу, понимаешь, достало!

„Selge,” ütles ta. „Ma olen ka mõelnud, veel mingi viis aastat tagasi, et võiks niimoodi võtta ja kõik jätta, minna veel kuhugi, aga nüüd on parem loobumisest mitte mõelda в позу вставать on fraseologism, mis tähendab millestki loobumist, millegi tegemise lõpetamist, millestki keeldumist; keeruline tõlkida, sest viis aastat tagasi olid igasugused raadiojaamad või ajalehed, kuhu sai üle hüpata, kas või sama raha eest, aga nüüd – mitte midagi, mit-te mi-da-gi! Üleüldse! Noh, aga ma pean ennast silmas: minu jaoks pole midagi... Sind sinu keeltega võetakse kuhu tahes...”
„Mitte kuhu tahes, vaid sellessesamasse rentslisse veel variante: kloaaki, solgiauku, mülkasse, pommiauku (hea!), pärapõrgusse! Ainult et ma ei roni enam sinna.”
„Aga mida sa tegema hakkad?”
„Ei tea veel, peaasi on see ahel pakuti ka kett, jalarauad (miks mitte) katkestada, pahkluu on juba ära hõõrunud! Viimase kolme aasta jooksul olen ma vahetanud viis töökohta, ja kõik on kõnekeskused pakuti ka call-keskused (mis on toortõlge), telefonijaamad (mis võiks olla õige, aga mitte siin kontekstis), tegu on siiski mingi firma kõnekeskusega, mis võtab vastu klientide kõnesid, üks teisest uhkem või ka: ilusam, kenam, tõlgiti ka hullem – tähenduse poolest vale see pole. Mitte midagi ei taha, saad aru, villand on või ka: küllalt, kõrini, väsinud, tüdinud, viskas üle!”
– Так что, опять в Англию поедешь или как? Германия-Голландия?..
– Не знаю, не знаю. Ехать тоже не хочу. Ничего не хочу. Все достало! Мне ка-
жется, я уже никуда не поеду. Надоело возвращаться. Метаться между неле-
пой мечтой о другой жизни и моей эстонской действительностью...
– Не могу слышать, – перебил он. – Ты меня извини, но термин «эстонская
действительность» не могу слышать!

„Nii et jälle sõidad Inglismaale või kuidas? Saksamaa-Holland?”
„Ei tea, ei tea. Ära sõita ka ei taha. Midagi ei taha. Kõigest on kõrini! Ma arvan, et ma ei sõida enam kuhugi. Tagasitulemine on ära tüüdanud. Heidelda või ka viselda, rabelda, aeleda, sagida, rähelda teistsuguse elu naeruväärse või ka: kohatu, tobeda, totra, kentsaka, rumala, absurdse unistuse ja minu Eesti tegelikkuse või ka: reaalsuse, tõeluse vahel...” siin tuli lauset natuke ümber teha vene ja eesti erineva lausejärje tõttu (vene keeles on see põhisõna järel, eesti keeles ees).
„Ma ei taha kuulda või ka: ei suuda seda kuulata, ei või seda kuulda, ei kannata seda kuulata,” katkestas ta mind. „Anna andeks, aga terminit „Eesti tegelikkus” ei taha ma kuulda!”

(Опять он: щепетильность относительно всего, что касается Эстонии! Готов
вцепиться любому в горло за свою Эстонию!) Объясняю:
– Моей эстонской действительностью я называю квартиру отца на Штром-
ке с видом на пожарную башню, это Каякас-рынок или Балтийский вокзал,
Копли и трамваи номер один и два. Вот, что я имею в виду! Мечта моя неле-
пая как-то все ближе и ближе к этой действительности. Та и эта жизнь суть
одно и то же. Так кажется... Я уже устал всем объяснять... Сам в себе пута-
юсь... Ну как, помнишь, я рассказывал про владельца антикварного книж-
ного магазинчика, с которым я в шахматы по субботам играл, с портвейном,
на улице Rusland в Роттердаме, – я устал ему объяснять, что я делаю в Голлан-
дии, я уже сам не верил в то, что говорю. Хотя умом или, скорее, сердцем по-
нимаю, что просто не хочу ходить по этим улицам, не хочу жить в городе,
в котором прожил тридцать семь лет, устал встречать людей, которые мне
противны, устал отчитываться перед теми, кто задает мне одни и те же во-
просы... Я устал от этой жизни! Но я начинаю уставать и от той жизни, пото-
му что там мне задаются те же вопросы. Я устал спорить с моим антикварным
букинистом, объяснять, что Эстония – не бедная страна, я уже себе не могу
объяснить, зачем я там. Ведь я там кто? Никто! Работаю, как слуга, подтереть
тут, смахнуть там... Так какая разница, где тереть и смахивать?

(Jälle tema: tundlikkus щепетильность on taktitundelisus, delikaatsus, aga ka tähenärijalikkus, väiklus, pedantsus; sageli pakuti siinkohal ka ettevaatlikkus, mis võib ka sobida; või ka: ülitundlikkus, peenetundelisus kõige suhtes, mis puudutab Eestit! Ta on valmis igaühele kõrri kargama oma Eesti eest!) Seletan:
„Oma Eesti tegelikkuseks nimetan ma isa korterit Stromkal vaatega tuletõrjetornile pakuti ka tuletorn, mis pole siiski õige, see on Kajaka turg või Balti jaam, Kopli ja trammid number üks ja kaks. Just seda pean ma silmas! Minu naeruväärne unistus liigub kuidagi aina lähemale sellele tegelikkusele. Too ja see elu on üks ja sama siin eksiti sageli, суть on küll olemus, aga ta on ka lihtsalt on (mitmuse kolmas pööre). Tundub nii... Ma olen juba väsinud kõigile seletamast mitmes töös kasutati toortõlget vene grammatilisest konstruktsioonist (väsinud seletama jne), eesti keeles siiski nii ei öelda... Ise olen ka juba segaduses... Noh, mäletad, ma rääkisin vanaraamatupoekese või ka: raamatuantikvariaadi; pakuti ka nt antiikraamatupood, aga see kõlab eesti keeles võõralt omanikust, kellega ma laupäeviti malet mängisin, portveini juues otsetõlkes portveiniga, mida pakuti palju, aga see tundub venekeelse väljendusviisi toortõlkena, Ruslandi tänaval Rotterdamis, - ma väsisin talle seletamast, mida ma Hollandis teen, ma ei uskunud enam palju pakuti juba, mis on esmane sõnastikutõlge, aga eesti keeles tuleb vahet teha, kas juba või enam ise ka, mida ma räägin. Kuigi mõistusega või ka: aruga, ajuga, peaga, kaine mõistusega või pigem südamega saan aru, et ma lihtsalt ei taha käia mööda neid tänavaid, ei taha elada linnas, kus olen elanud kolmkümmend seitse aastat, olen väsinud kohtamast inimesi, kes on mulle vastumeelsed või ka: vastikud, rõvedad, olen väsinud aru andmast neile, kes küsivad minult ühtesid ja samu küsimusi... Ma olen väsinud sellest elust! Aga ma hakkan väsima ka tollest elust, sest seal esitatakse mulle neidsamu küsimusi. Ma olen väsinud vaidlemast oma antikvaarse bukinistiga, seletamast, et Eesti ei ole vaene maa, ma ei suuda enam endalegi seletada, miks ma seal olen. Sest kes ma seal olen? Mitte keegi! Töötan nagu ori või teener, sulane, pühi siit, nühi sealt siin pakuti ka pühi siit, vehi sealt vms, võib lasta kõnekeelse hooga... Nii et mis vahet seal on, kus pühkida ja nühkida?”

– Не знаю, – сказал Пашка.
– Вот и я не знаю. Возвращаюсь, а тут отец со смутным обвинением в гла-
зах. Смотрит на меня, как на блудного сына...
– О, мой отец тут недавно мне сказал, что он в черном мешке, представля-
ешь, в черном мешке! В таких сумерках, что – караул, и никакого просвета!
Говорит, сейчас мать принесет курицу и будет варить суп! Ужас! Это он гово-
рит: ужас! на обед – суп! Ужас! Я говорю: в чем ужас-то, папа? Она же каж-
дый день обед готовит, все нормально. Он: что нормально? Что ты называешь
нормально? Она готовит! Она-то готовит, а мне его есть! А как мне его есть?..
И, главное, приподымается с кровати и вглядывается мне в глаза: Зачем?!?!?
Зачем?!?!?! Если все нарушилось уже... Ну и так далее... У матери давление
было 190, она ему суп варила... Значит, ты просто взял и ушел, и еще пока
не знаешь, куда пойдешь...
– Примерно так.
– Ясно, – вздохнул он.

„Ei tea,” ütles Paška.
„Vat mina ka ei tea. Tulen tagasi, aga siin on isa, silmis ähmane või: ebamäärane, udune, ebaselge, segane, hägune etteheide või ka: süüdistus. Sageli tõlgiti see lause vene keele eeskujul kaasaütleva käände abil (isa ähmase süüdistusega silmis) – võib ka nii, kuigi tundub, et nimetavas käändes täiendlause on eesti keeles loomulikum. Vaatab mind nagu kadunud poega kadunud poeg on piibelliku päritoluga kinnisväljend, kõik seda ei teadnud...”
„Oh, minu isa ütles siin mulle hiljuti, et ta on mustas kotis, kujutad ette, mustas kotis! Selline hämarik pakuti ka videvik, mis oleks esmavaste, aga paremini sobiks hämarus, hämarik või isegi pimedus, et karju appi pakuti ka karauul – võib ka, kuigi eesti keeles pole see päris loomulik, ei mingit valguskiirt! Ütleb, et kohe toob ema kana ja hakkab suppi keetma! Õudus või: jubedus, kohutav, hirmus! Tema ütleb, et õudus! lõunaks supp! Õudus! Ma ütlen: milles see õudus on, isa? Ema teeb ju iga päev lõunasööki tõlgiti ka valmistab lõunasööki, mis pole vale, aga eesti kõnekeeles kõlab see puisemalt kui vene keeles, kõik on normaalne pakuti ka lihtsalt kõik on korras, mis sobib ka. Tema vastu, et mis on normaalne? Mida sa normaalseks nimetad? Tema teeb süüa! Tema teeb, aga mina pean seda sööma! Aga kuidas ma seda söön?... Ja mis põhiline, kergitab end oma voodilt siin tõlgiti sageli lihtsalt, et tõuseb voodist, sobiks nt tõuseb voodis istuli ja vaatab mulle silma vene keeles on mitmus (silmadesse), aga eesti keeles vaadatakse silma ainsuses: Milleks või miks, mille jaoks?!?!? Milleks?!?!?! Kui kõik on juba niigi rikutud... No ja nii edasi... Emal oli vererõhk 190, keetis isale suppi... Tähendab, sa lihtsalt võtsid kätte ja tulid ära, ja sa ei tea veel, kuhu sa lähed...”
„Umbes nii.”
„Selge,” ohkas ta.


Пашка отвел взгляд, – спрятал непонимание в носовой платок; больше
ничего не сказал, высморкался, насупился, поднял воротник, потянул края
шарфика, спрятал руки в карманы. Завязался в узелок всеми этими бессмыс-
ленными движениями. Ему, кажется, было неуютно рядом со мной. Он не мог
меня понять. Да, ему было неуютно думать, что я попал в такую яму. Он даже
начинать размышлять не хотел. Разбирать мои слова, мой поступок... Он еще
пуще надвинул брови, о чем-то думал, смотрел в хмарь и думал, вероятно,
следующее: «Ох, если этот говорит, что больше не может... Если этот в та-
ком безвыходном положении, то что уж говорить про меня... Что уж мне
тогда остается?» Да, да, конечно, так он и думал, пряча свое бледное лицо
в шарф и воротник, ежась и суживая глазки, словно прицеливаясь. Пашка
смотрел куда-то вдаль, куда-то, куда убегала магистраль, куда текла механи-
ческая река помытых дождем машин. Я заглядывал ему в глаза, в черные ко-
лодцы, как в пассажи Старого города под арками густых черных бровей, там,
в глазах его холодных, было разве что по фонарю в каждом – и все, ничего
больше, – немудрено, что ему нечего было мне сказать. Подошел его троллей-
бус, он сел да поехал, а я поплелся домой под дождем, к стенным часам да от-
цовским причудам.

Paška pööras pilgu ära või ka: vaatas mujale, vaatas eemale, - peitis oma mõistmatuse või ka: arusaamatuse, mittemõistmise taskurätti; ei öelnud enam midagi, nuuskas, tõmbas kulmud kortsu või kipra; siin tõlgiti ka muutus morniks, tõmbus mossi vms, mis pole otseselt vale, aga kuna allpool tõmbab ta kulmud veel rohkem kortsu, siis pigem nii, tõstis krae üles, tõmbas salli ääri ülespoole tõlgiti ka tõmbas salli pingule või tõmbas salli otsi koomale, aga see pole vist päris see, peitis käed taskusse. Keeras end sõlme kõigi nende mõttetute liigutustega. Tal oli nähtavasti ebamugav minu kõrval seista. Ta ei suutnud mind mõista. Jah, talle oli ebamugav mõelda, et ma olin sellisesse auku kukkunud. Ta ei tahtnud mõtlema hakatagi. Minu sõnadest, minu teost endale aru anda Разбирать on laia tähendusväljaga sõna, siia sobiks ka taibata, lahti võtta, analüüsida, arutama, läbi mõtlema jms... Ta tõmbas kulmud veel rohkem kortsu, mõtles millestki, vaatas uduhämusse хмарь on sõna, mida vene-eesti sõnastikus pole, tähendab udust pimedust, tihedat uduloori või ka tihedat pilvkatet (viimane siia konteksti ei sobiks); enamjaolt tulid tõlkijad sellega toime ja mõtles ilmselt nii või järgnevalt: „Oh, kui juba tema enamasti tõlgiti see, mis pole vale, kuigi loomulikum oleks isikuline asesõna räägib, et enam ei suuda... Kui juba tema on sellises väljapääsmatus olukorras, mida siis veel minust rääkida... Mis minule siis üle jääb?” Jaa, jaa, jäetagu meelde: ja ühe a-ga on sidesõna, jaa kahe a-ga on jaatus muidugi, nii ta mõtleski, peites oma kahvatut nägu salli ja krae varju, kössi tõmbudes ёжиться on kössi tõmbuma, seda miskipärast sageli ei teatud ja silmi pilutades või: kissitades, pilukile tõmmates, otsekui sihtides midagi. Paška vaatas kuhugi kaugusse, kuhugi, kuhu jooksis magistraal või maantee, kuhu voolas vihmast pestud autode mehaaniline jõgi see lauseosa tekitas sageli raskusi. Ma vaatasin tema silmadesse, mustadesse kaevudesse, otsekui vanalinna kangialused tõlgiti ka otse passaažid või vahekäigud, ja ausalt öeldes ei teagi, kuidas päris õige oleks tihedate mustade kulmukaarte all, seal, tema silmades oli ehk vaid üks latern kummaski see on keeruline lauseosa, siin samuti sattuti sageli segadusse – ja kõik, ei midagi rohkemat, - arusaadav, et tal polnud mulle midagi öelda. Tuli tema troll, ta istus peale ja sõitis ära, aga mina kõmpisin või lonkisin, kõndisin, tallasin, lahmasin, lohistasin jalgu läbi vihma pakuti ka vihmaga, vihmas koju, seinakella ja isa veidruste pakuti ka hulluse juurde.

«Что делать? Что делать?»
Да ничего! Наконец-то без работы, наконец-то могу побыть собой! Весь
день в моем распоряжении, весь я, весь, вот он я, на ладони, крути-верти, так
и эдак, в любую щелку заглядывай, всякую улитку изнутри вытянуть можешь,
из самой изгибистой раковины, из самого глухого прошлого... Наконец-то
в себе могу разобраться! Ну, что там? что? давай! извлекай на свет Божий!

„Mida teha? Mida teha?”
Aga mitte midagi! Lõpuks töötu, lõpuks saan olla iseendaga! Terve päev minu käsutuses, üleni mina, üleni originaalis kordub küll sõna весь, mis lause alguses on terve, aga hiljem on tõlkes parem leida midagi muud, kas või tervenisti, siin ma olengi, nagu peo peal otsetõlkes peopesal, keera ja pööra teda, nii ja teisiti, piilu igasse prakku, võid iga teo tema kojast välja tirida siin pole originaalis mainitud koda, aga ilma selleta jääks asi eesti keeles umbseks, kõige käänulisemast teokarbist osad tõlked eksisid siin, valides vasteks kraanikausist – eelnevast lauseosast võinuks siiski aru saada, et jutt käib teokarbist, kõige metsikumast pakuti ka kurdimast, kaugemast, sobiks ka metsistunumast, sügavamast, pimedamast, kinnikasvanud jne minevikust... Lõpuks võin endas selgusele jõuda! Noh, mis seal on? Mis? Las käia tõlgiti ka davai, tule välja, anna minna, hakka pihta, hakka peale, tee ära! Too see Jumala valguse kätte selle lausega oldi ka korduvalt hädas, pooleldi fraseoloogiline väljend; võiks tõlkida ka lihtsalt too see lagedale, tiri päevavalguse kätte vms!