25/05/2020

Jalutuskäigud ja kohvijoomised. Kõnelusi Madis KõivustValminud on Madis Kõivu loomingule pühendatud kogumik "Jalutuskäigud ja kohvijoomised". See põhineb kahel UTKK ja Teatriuurijate Ühenduse koostöös korraldatud seminaril: 14.–15. jaanuaril 2010 toimunud „Kohvijoomised ja jalutuskäigud. Madis Kõiv ja kultuurilugu“ ning 2. veebruaril 2012 aset leidnud „Madis Kõiv ja filosoofia“. Lisaks on siin spetsiaalselt raamatu jaoks valminud artikleid, pikem vestlus Madis Kõivuga (mis on põhimõtteliselt sõnaline osa filmist, mida 1998 koos Jaan Malini ja Immar Puuniga Madis Kõivust tegime, kuid mis jäi pooleli) ning Madis Kõivu tekstide bibliograafia viimase 16 aasta kohta (sisaldab ka nimestikke Kõivu põhjal tehtud lavastustest ning tema tekstidest tehtud tõlkeid).

Kokku on tulnud raamat, mille nimeloendis on kõrvuti koos Barbarus, Baskin ja Beckett, Brežnev, Bruno ja Bulgakov, Frege, Freud ja Friel, Kreutzwald, Kripke ja Krjukov, Leslie Laasner, Jacques Lacan, Johan Laidoner ja Laozi, Leibniz ja Lenin, Nietzsche, Nirk ja Noormets, Pascal, Paulus, Pedajas ja Peeter I, Marcel Proust ja Pulga Jaan, Spinoza ja Stanislavski, Veera Zassulitš, Elea Zenon ja Zhuangzi ning neli Unti: Anto, Jaan, Liina ja Mati.

Minu tänud lähevad järgmistele inimestele ja asutustele:
kõik autorid, kes püsisid raamatu valmimise pikaks veninud protsessi jooksul reel;
Piret Kruuspere, kelle roll selle raamatu juures on mitmetine: lisaks põhjalikule artiklile oli ta ühe seminari kaaskorraldaja, vestlusringi juhataja, fotode väljavalija ning väga hea nõuandja ning vaimu ülalhoidja raamatu toimetamise käigus; tema hool selle raamatu teokssaamise juures on suur ja väga tänuväärt!
Luule Epner, kes oli ühe vestlusringi juhataja;
Valle-Sten Maiste, Priit Pedajas ja Ain Lutsepp huvitava vestlusringi eest;
kõik vestlusringides osalejad;
Kristiina Reidolv, kes oli teise seminari nõukas kaaskorraldaja;
Jaan Malin, kes on salvestanud seminaride vestlusringid ja ka suure osa raamatut lõpetavast vestlusest;
Tiiu Pirsko, kes tegi raamatule väga kauni ja lugejasõbraliku kujunduse;
Tiina Hallik, kelle osa oli suuremgi kui lihtsalt keeletoimetaja töö - toimetajana tundsin tema täpsest ja paindlikust tööst suurt tuge;
Marin Jänes, kes abistas väga tõhusalt asjaajamises;
Jaan Undusk, kes andis häid näpunäiteid raamatu valmimise lõpufaasis;
Viia Kõiv ja Mari Kõiv loa eest kasutada kujunduses Madis Kõivu maale ning Jaak Kikas nende maalide reprode eest;
Teet Malsroos ja Eesti Draamateater fotode eest;
Eduard Parhomenko, kelle peetud Kõivu-kursus Tartu Ülikoolis ajendas kaastöid siinsessegi kogumikku;
Sven Moorlat ja trükikoda Pakett vastutuleliku ja operatiivse tegutsemise eest;
rahastuse eest tänud Eesti Kultuurkapitalile (kes nõustus lahkelt ka pikendustaotluste rahuldamisega) ja Eesti Teadusagentuurile.Raamatu sisukord:

Saateks 
Jaan Kaplinski: Madis Kõiv: kontrapunktilisi mälestusi ja mõtteid
Tiia Allas: „Mis diagnuus taa sääne om – kotussõvaimust vaivatu?“ Madis Kõiv ku võro kultuuriluu kirjapandja
Anti Saar: „Kadunud Kõtu“ ja kadunud Kõtu
Indrek Ojam: Madis Kõivu romaani poeetikast ja kohast eesti kirjandusruumis
Jan Kaus: Kaos ja mälu
Madis Kolk: Madis Kõiv kui teatrikriitik
Piret Kruuspere: Madis Kõivu „Lõputu kohvijoomine“: näitemäng ja lavastus
Vestlusring „Lõputu kohvijoomise“ üle
Jaan Kangilaski: Madis Kõiv ja analüütilise filosoofia seminar
Rein Veidemann: Madis Kõivu „ometi“
Henrik Sova: Ometi-algoritm Madis Kõivu ainetel
Aare Pilv: Märkmeid Madis Kõivu mälugrammatikast
Leo Luks: Meil ajaäärne tanavas. Lisandusi analüüsile
Jüri Lipping: Was ist des Esten Philosophie? Mõned lugemismuljed
Vestlus Priit Pedajase ja Ain Lutsepaga
Jalutuskäike majade juurde
Madis Kõivu tekste. Jätkubibliograafia alates 2004. aastast
Nimeloend