03/09/2013

Teatrielu 2012

käisin kõnelemas Hedi-Liis Toome ja Liina Undi koostatud "Teatrielu 2012" esitlusel ja sattusin esitluse järel ka Kuku raadio jaoks intervjuud andma (ajan küll seal natuke sellist ümmargust juttu, aga noh, põhieesmärk oli head raamatut tutvustada).
esitlusel aga rääkisin sellest, et
- mulle meeldis Katrin Maimiku artikkel kultuuriturundusest, see on hea kirjeldus tundlikust, paindlikust ja mõistlikust kultuuriturundusest;
- pean oluliseks Andreas W ülevaadet Eesti tehnoloogilise teatri arenguloost, see on hea lähtepunkt tulevastele tehnoloogilise teatri kriitikutele ja uurijatele;
- mulle pakkus huvi Madis Kolgi artikkel religioossest teatrist, mis pani mõtlema pisut üldisemalt selle üle, et tegelikult nii kunsti tegijad kui sellest kirjutajad võiksid natuke pingevabamalt suhtuda sellesse, et neil on oma maailmavaade - see pole asi, mis tuleks kindlasti sulgudesse võtta ja kuidagi häbeneda - aga
- see on peen küsimus, sest otsest agiteerivat kunsti ju keegi ei taha näha; kunsti üks olulisi pingeid ongi see, kuidas hoida õiget balanssi kahe asja vahel: esiteks, kunsti tehakse mitte pelga meelelahutuse või esteetilise mängu pärast, vaid ikkagi sihiga mõjutada reaalset elu, aga, teiseks, kunst peab alati säilitama oma autonoomsuse, peab jääma teatavaks mängu-ruumiks, kus saab tundmise, käitumise, mõtlemise, kõnelemise viise läbi proovida ilma, et sellega kaasneks otsene "vastutus" reaalsete tagajärgede eest; õige balansi tunnetus loob tõeliselt kõnetavat kunsti;
- ja sellest räägib Luule Epneri käsitlus fiktsiooni ja reaalsuse suhte erinevatest teooriatest, väga põhjalik ja tark artikkel, mis on mu meelest selle raamatu raskuskese, mille ümber tiirlevad ka teised artiklid (nt Pille-Riin Purje jutt elulooteatrist või Madli Pesti jutt tegevusteatrist, aga ka mitu teist artiklit);
- ja et kokkuvõttes on see huvitavalt koostatud raamat, kus ajalik-kroonikalik ülevaade on suudetud organiseerida mingite ülejalisemate ja põhimõttelisemate probleemide ümber (seesama fiktsiooni ja reaalsuse suhe ning kunsti ja tema vastuvõtja suhe).

No comments:

Post a Comment